מערכת תמונות יהודיות  כו אייר, תשפג17/05/2023


ישנה משנה במסכת מכות שקובעת שאם יהודי שיש לו תפקיד ציבורי מרכזי כמו יואב בן צרויה הרג בשגגה, הרי שלא מאפשרים לו לצאת מעיר מקלט

המשך קטן משבוע שעבר שם דיברנו על כך שככל שנעמיק יותר באנטיתזה נבין שמדובר במגמה חינוכית מוצהרת (גישה חינוכית שחוללה את הנס בגדול ביותר – נס הישרדותו של עם ישראל במציאות בלתי אפשרית של גלות, וכמובן הדבר הראשון ששמר על עם ישראל זו ההשגחה האלוקית המיוחדת)

המשך הסיפור של יציאת רשב"י במערה מדבר על כך שהמצווה שאותו יהודי אותו ראו רשב"י ובנו קשורה לשבת. דומני שכבר הזכרתי את הדברים אולם נחזור עליהם לדעת הבבלי שבת היא מרכז השבוע וממילא תכלית היהדות שכן לומדים זאת מכך שמותר להבדיל עד יום רביעי כאשר למעשה מתכוונים עד סוף יום שלישי.
/>בירושלמי לעומת זאת מובא שמותר להבדיל עד חמישי בשבת ברכות ה, ב). לדעת הירושלמי השבוע מהווה את המרכז והשבת תפקידה להיות המנוע של השבוע - להכניס את הצדדים הרוחניים לתוך חיי המעשה.

בשבוע הבא נציג פעם נוספת את יסוד האנטיתזה בנושא השלום כדי להבין יותר את הגישה של הירושלמי.

עם ישראל עבר סבב נוסף מול האויב העזתי ובאותה עת נפטרה אמו של שר הביטחון.

השאלה במקרה כזה האם מותר בכלל לשבת שבעה בשעה שעם ישראל צריך אותך.

ישנה משנה במסכת מכות שקובעת שאם יהודי שיש לו תפקיד ציבורי מרכזי כמו יואב בן צרויה הרג בשגגה, הרי שלא מאפשרים לו לצאת מעיר מקלט, גם אם עם ישראל צריך אותו. הירושלמי (מכות ב, ו) אינו מקבל את הדברים וטוען שאם יש צורך ציבורי, הרי שמוציאים אותו משם (אפשר להסביר שאין כאן מחלוקת בין המשנה ודברי הירושלמי שכן יתכן והמשנה מדברת על כך שלא מחייבים אותו, אך יותר מסתבר שמדובר במחלוקת וזאת אחת הדוגמאות הנדירות שהירושלמי חולק על משנה).

והיום אנו מסיימים את הדף היומי של מסכת סוטה. וזאת הזדמנות טובה להעלות רעיון חשוב מדף זה.

בתלמוד הבבלי (סוטה מט, א) מובא ששני תלמידי חכמים המהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראויים להישרף.

שני תלמידי חכמים חייבים לדבר בדברי תורה. השאלה היא על מה מדברים. התלמוד הירושלמי (ברכות ה, א) כאשר הוא מדבר על הסוגייה של דו שיח בין תלמידי חכמים הוא מעלה על נס את נושא האגדה דרך דמותם של אליהו הנביא ואלישע הנביא שעסקו בדרך בדברי תורה. ישנם דעות שונות במה עסקו אליהו ואלישע, אולם המשותף בין כל הדעות שהם עסקו בדברי אגדה.