הרב אברהם בלס  א אדר, תשפג22/02/2023


ברוך השם אנחנו נמצאים בראש חודש אדר. ולפי דעת הירושלמי ביחס למשנה שאומרת שישנם ימים נוספים שאפשר לקרוא את המגילה

"ליהודים הייתה אורה" - יצא לאור מחדש
"יש סדר לש"ס" - השיטה לזכירת הלימוד!
האם קרה לך שלמדת, יגעת ושכחת?
זהו. מהיום
אתה זוכר ושמח בעמלך!

"יש סדר לש"ס" – בהוצאת מכון אורות הירושלמי
מאת הרב אחיקם קשת שליט"א חוקר בכיר ב'מכון אורות הירושלמי'
(מחבר הספרים: קובץ יסודות וחקירות, אמרי במערבא, דרכי התלמודים, פלפולא דאורייתא)
מחיר: 20 ₪ (באיסוף מירושלים ללא משלוח)

ברוך השם אנחנו נמצאים בראש חודש אדר. ולפי דעת הירושלמי ביחס למשנה שאומרת שישנם ימים נוספים שאפשר לקרוא את המגילה, ניתן באופן עקרוני לקרוא את המגילה גם מראש חודש אדר– החודש אשר נהפך להם מששון לשמחה.
לפני פחות מחודש סיימו בסבב הדף היומי הירושלמי את מסכת ברכות. מסכת ברכות כל עניינה הוא עבודת השם מתוך אהבה.
כבר בתחילת המסכת (ברכות א, א) אנו פוגשים את דוד המלך שמתעורר לפני עלות השחר באומרו שלא יתכן שהוא יקיץ אחרי כבודו של בוראו שמשמע מכך שכבוד בוראו הכוונה היא לכך שהטבע מתגלה בכל הדרו. מאמר זה מביא אותנו לדברי הרמב"ם בהלכות תשובה שם כותב הרמב"ם שהדרך לאהבת הקב"ה היא על ידי התבוננות בבריאה. ומסכת ברכות נגמרת (ברכות ט, ה) בהצגת הדרגות בעבודת השם ששם מופיע שאין לך פרוש אהבה כאברהם אבינו. המטרה היא להגיע בעבודת השם לדרגה של אהבת השם של אברהם אבינו (וכמובן יש לשלב גם יראה).
קודם הסוגייה שם אומרת הגמרא דבר מאוד מעניין יש לעבוד את הקב"ה מתוך אהבה. ואם באת לשנוא דע שאתה אוהב ואין אוהב שונא.
כלל מדהים זה לענ"ד חל גם ביחסים של בין אדם לחברו. הבעיה המרכזית שמגלה על חוסר אהבה היא התעלמות. ברגע שרואים תופעות שלמתבונן מבחוץ הם נראים תופעות של גילוי שנאה, הרי שיש כאן טעות בהבנה. בשורש הם נובעים מתוך אהבה.
לכן אתה שבאת לשנוא דע שבעצם המסר שאתה רוצה לשדר הוא שגוי, שכן תגובה זאת מגלה שאתה בעצם אוהב. דומני שינה הרבה אקטואליה בהבנה זאת.
כאשר אנו מדברים על אהבת הקב"ה אי אפשר שלא להעלות כאן את דברי הרב הנזיר.

הרב דוד, כהן, הנזיר - "יש הבדל בין החיים הטבעיים, הבריאים, של העם בארץ, ובין חייו בגלות, שם נגזר עליו פחד יומם ולילה, פחד מכל עלה נידף, הפחד גורם לאדם לחשוד בכל דבר, אפילו בעצמו, הוא מגדיר את עצמו על פי זולתו, ומדגיש ביחסו לא-לוהיו את היראה וההתבטלות. אלה שמרו על היהדות שנים רבות, אבל הן גם הסיבה להתגברות הכפירה היום. אנו מתקרבים אל 'העתיד לבוא' האדם משתחרר ולומד לבטא את עצמו, יותר ויותר קשה לו לקבל מרות של זולתו. עכשיו 'עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו', עם ישראל חוזר אל הארץ והוא יכול להאמין בעצמו, בטבעו הישר. בעת הזאת אסור להסתפק בבינוניות, אסור לפחד. צריך לחשוב מחשבות גדולות, רחבות ומקיפות עולם, לשאת עיניים אל האור ולהתעלות עד אין קץ!"